Hier bent u:

Goed onderwijs, goed bestuur

 

Goed onderwijs, goed bestuur
Ons schoolbestuur is opgericht op 1 januari 2000 en heet officieel Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems. Om het makkelijker te maken, noemen we onszelf in de dagelijkse praktijk Schoolbestuur Lauwers en Eems.

Schoolbestuur en toezicht zijn bij ons functioneel gescheiden. We werken volgens
het one-tiermodel. Essentieel daarbij is dat het college van toezichthouders onafhankelijk van de directeur-bestuurder hun toezichthoudende functie uitoefenen. Zij werken in de praktijk als een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Met deze bestuurlijke structuur voldoet Lauwers en Eems aan de verplichting uit de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur”.

 
Bestuur en toezichthouders
Directeur-bestuurder Voortgezet Onderwijs
De heer W. (Wolbert) van Wageningen

Directeur-bestuurder Primair Onderwijs

De heer drs. A. (Aris) Fickweiler

Onze toezichthouders
De heer drs. H.G. (Harrie) Hoek, voorzitter
De heer R.J. (Rob) Brands
Mevrouw E.M. (Esther) Rodenburg
De heer D. (Daniel) Harssema
De heer G.H. (Gert) Dijksterhuis
PrintPagina printen