Hier bent u:

Goed onderwijs, goed bestuur

 

Goed onderwijs, goed bestuur
Ons schoolbestuur is opgericht op 1 januari 2000 en heet officieel Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems. Om het makkelijker te maken, noemen we onszelf in de dagelijkse praktijk Schoolbestuur Lauwers en Eems.

Schoolbestuur en toezicht zijn bij ons functioneel gescheiden. We werken volgens
het one-tiermodel. Essentieel daarbij is dat het college van toezichthouders onafhankelijk van de directeur-bestuurder hun toezichthoudende functie uitoefenen. Zij werken in de praktijk als een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Met deze bestuurlijke structuur voldoet Lauwers en Eems aan de verplichting uit de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur”.

 
Bestuur en toezichthouders
Directeur-bestuurder Voortgezet Onderwijs
De heer W. (Wolbert) van Wageningen

Directeur-bestuurder Primair Onderwijs

De heer drs. A. (Aris) Fickweiler

Onze toezichthouders
De heer drs. H.G. (Harrie) Hoek, voorzitter
Mevrouw drs. E.M. (Esther) Rodenburg
Mevrouw J.J. (Jorinde) Kelder
De heer W.R. (Wim) Duursema RA
Vacature

Vergaderingen van het algemeen bestuur
De vergaderingen zijn in principe openbaar. Indien u een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden via secretariaatpo@lauwerseneems.nl.

De volgende vergaderingen vinden plaats op:
- donderdag 19 oktober 2017, aanvang 19.30 uur
- donderdag 23 november 2017, aanvang 19.30 uur 
- donderdag 14 december 2017, aanvang 18.00 uur (geannuleerd)
- dinsdag 13 februari 2018, aanvang 19.30 uur (geannuleerd)
- donderdag 25 april 2018, aanvang 18.00 uur
- dinsdag 15 mei 2018, aanvang 18.00 uur
- dinsdag 26 juni 2018, aanvang 19.30 uur
- donderdag 18 oktober 2018, aanvang 18.00 uur
- dinsdag 27 november 2018, aanvang 18.00 uur
PrintPagina printen