Hier bent u:

Goed onderwijs, goed bestuur

 

Goed onderwijs, goed bestuur
Ons schoolbestuur is opgericht op 1 januari 2000 en heet officieel Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems. Om het makkelijker te maken, noemen we onszelf in de dagelijkse praktijk Schoolbestuur Lauwers en Eems.

Schoolbestuur en toezicht zijn bij ons functioneel gescheiden. We werken volgens
het one-tiermodel. Essentieel daarbij is dat het college van toezichthouders onafhankelijk van de directeur-bestuurder hun toezichthoudende functie uitoefenen. Zij werken in de praktijk als een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Met deze bestuurlijke structuur voldoet Lauwers en Eems aan de verplichting uit de wet 'Goed onderwijs, goed bestuur".

 
Bestuur en toezichthouders

Het dagelijks bestuur
Directeur-bestuurder     
De heer drs. A. (Aris) Fickweiler

De toeziende bestuursleden
De heer drs. H.G. (Harrie) Hoek, voorzitter
Mevrouw drs. E.M. (Esther) Rodenburg
Mevrouw J.J. (Jorinde) Kelder
Mevrouw M.D. (Marie-Désirée) van Herwijnen
De heer W.R. (Wim) Duursema RA

 
Vergaderingen van het algemeen bestuur
De vergaderingen zijn in principe openbaar. Indien u een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden via secretariaatpo@lauwerseneems.nl.

De volgende vergaderingen vinden plaats op:
- donderdag 18 oktober 2018, aanvang 19.00 uur
- dinsdag 27 november 2018, aanvang 18.00 uur
- dinsdag 12 februari 2019, aanvang 18.00 uur 
- woensdag 13 maart 2019, aanvang 18.00 uur 
- woensdag 17 april 2019, aanvang 18.00 uur
- dinsdag 14 mei 2019, aanvang 18.00 uur
- dinsdag 25 juni 2019, aanvang 18.00 uur
- dinsdag 24 september 2019, aanvang 18.00 uur
- donderdag 17 oktober 2019, aanvang 18.00 uur 
- dinsdag 26 november 2019, aanvang 18.00 uur 
 
PrintPagina printen