Hier bent u:

Schoolgids

Alle scholen binnen het schoolbestuur van Lauwers en Eems geven een eigen schoolgids uit. In de schoolgids staan allerlei gegevens die betrekking hebben op de eigen school. Deze schoolgids is ook te vinden op de eigen website van de scholen.
Onderdeel van de schoolgids is de bovenschoolse schoolgidstekst waar u informatie kunt vinden die voor alle scholen van Lauwers en Eems van toepassing is.
De schoolgids is een document waar zowel de directeur-bestuurder als de MR, door middel van een vaststellingsdocument, hun goedkeuring aan geven. Dit document wordt toegezonden aan de Inspectie van het Onderwijs.
PrintPagina printen