Hier bent u:

Staking 14 februari a.s.

Geachte ouders /verzorgers,

Op woensdag 14 februari 2018 zal er opnieuw gestaakt worden, zoals op veel scholen in Noord Nederland. Leraren willen dat er meer ruimte wordt gemaakt voor een eerlijker salaris en verlangen concrete en versnelde maatregelen om de werkdruk te verlagen.  Bovendien wordt aandacht gevraagd voor het groeiende lerarentekort in Nederland. De staking is een initiatief van PO Front, waarin onder andere onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad zitten. Ons schoolbestuur is lid van de PO-Raad.

De staking op woensdag 14 februari a.s. betekent dat de school van uw kind wellicht gesloten zal zijn. Dit heeft dit inmiddels aan u kenbaar gemaakt

Wanneer de school gesloten is, zullen de kinderen die dag geen les krijgen en kunnen we de kinderen niet opvangen. Dat kan mogelijk voor (sommige) ouders lastig zijn. Echter we hopen van harte dat ouders deze actie steunen door zelf voor opvang te zorgen.

Mocht dat in uiterste geval niet lukken, dan kunt u op woensdag 7 februari tussen 09.30 en 10.00 uur contact opnemen met het bestuurskantoor van Schoolbestuur Lauwers en Eems (0595-424955). U kunt dan gemotiveerd aangeven waarom u geen opvang kunt regelen. Het schoolbestuur kan u wellicht in contact brengen met een organisatie voor buitenschoolse opvang. De kosten van de opvang zijn voor de ouders.


Meer informatie over de achtergronden van deze staking kunt u vinden op www.poinactie.nl.

Zie ook een filmpje van RTL Z over de eisen: https://www.rtlz.nl/tv/laatste-videos/waarom-de-stakende-leraren-gelijk-hebben.

Voor meer achtergrondinformatie zie: 
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/schoolbesturen-aan-claim-14-miljard-valt-niet-te-tornen of www.pofront.nl.
PrintPagina printen