Hier bent u:

Staking 12 december a.s.

Geachte ouders /verzorgers,

Op dinsdag 12 december 2017 zal er opnieuw gestaakt worden, zoals op veel scholen in Nederland. Leraren willen dat er meer ruimte wordt gemaakt voor een eerlijker salaris en verlangen concrete en versnelde maatregelen om de werkdruk te verlagen.  Bovendien wordt aandacht gevraagd voor het groeiende lerarentekort in Nederland. De staking is een initiatief van PO Front, waarin onder andere onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad zitten. Ons schoolbestuur is lid van de PO-Raad.

Voor meer informatie over de achtergronden van deze staking kunt u vinden op www.poinactie.nl.

De staking op dinsdag 12 december betekent dat de school van uw kind die dag gesloten blijft. Dat houdt in dat de kinderen die dag geen les krijgen en dat we de kinderen niet kunnen opvangen. Dat kan mogelijk voor (sommige) ouders lastig zijn. Echter we hopen van harte dat ouders deze actie steunen door zelf voor opvang te zorgen.

Mocht dat in uiterste geval niet lukken, dan kunt u op donderdag 7 december tussen 09.30 en 10.30 uur contact opnemen met het bestuurskantoor van Lauwers en Eems (0595-424955). U kunt dan gemotiveerd aangeven waarom u geen opvang kunt regelen. Het schoolbestuur kan u in contact brengen met een organisatie voor buitenschoolse opvang. De kosten van de opvang zijn voor de ouders.

Meer informatie over de buitenschoolse opvang van Stichting Kids2b leest u hier

PrintPagina printen