Hier bent u:

Welkom bij Lauwers en Eems basisscholen

Onderwijs waarin kinderen groeien!
Op de scholen van Lauwers en Eems brengen wij kinderen elke dag een stap verder in hun ontwikkeling. Wij doen dit door onszelf dagelijks hoge doelen te stellen en hoge verwachtingen te hebben van onze leerlingen. Of het nu gaat om lezen en rekenen, creativiteit of het leren omgaan met elkaar. Belangrijk hierbij is dat kinderen ervaren dat ze erbij horen en dat hun bijdrage ertoe doet.

Een goede basisschooltijd is namelijk de beste ticket voor succes en plezier in de toekomst!
Klik hier voor meer informatie.

 

Fusie Schoolbesturen
De schoolbesturen Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen hebben het voornemen om te gaan fuseren.
Door een fusie ontstaat een toekomstbestendige organisatie die zich kan zich richten op goed onderwijs in bloeiende scholen met voldoende kinderen en mogelijkheden. Daarmee ontstaat ook een solide en aantrekkelijke werkgever voor leerkrachten. En één organisatie is efficiënter. Doordat we niet alles dubbel hoeven te doen, besparen we geld.
Deze sterkere organisatie is nodig om de problemen die spelen in onze regio, zoals de leerlingenkrimp, het hoofd te bieden. We willen kwaliteit blijven leveren en ouders voldoende mogelijkheden tot schoolkeuze en locaties garanderen. Zo kunnen we beter aan onze maatschappelijke opdracht voldoen: goed onderwijs voor kinderen in onze regio. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.vangoednaargoud.nu


Taalschool Lauwers en Eems

Op OBS De 9 Wieken hebben we een centrale taalschool ingericht voor kinderen die korter dan één jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog niet goed beheersen.
De kinderen komen 3 dagen per week op school en worden daar begeleid in een aparte groep door speciaal opgeleide leerkrachten.
Wilt u meer over de inhoud weten dan vindt u dat 
hier of u kunt bellen met 0595-420023. 

Ondersteuning leerlingen met dyslexie.
Sinds 2016 werken alle Lauwers en Eems scholen (PO en VO) met software voor spraakondersteuning voor kinderen met dyslexie.
Deze software biedt de mogelijkheid om teksten geheel of gedeeltelijk voor te laten lezen, waardoor kinderen zich beter kunnen richten op inhoud en begrip. Actief meelezen wordt mogelijk gemaakt door gebruik van kleuren in de tekst. De software biedt naast het voorlezen, nog een scala aan opties die het leren en studeren ondersteunen: markeren en samenvatten van een tekst, alles wat een leerling typt wordt voorgelezen, fout getypte woorden worden herkend, de leerling wordt geholpen bij de juiste spelling/schrijfwijze, er kan in en met verschillende talen gewerkt/geleerd worden, kortom een compleet programma voor kinderen waarbij lezen niet vanzelf gaat.
Het programma is volledig online. De leerlingen hebben een eigen inlog en kunnen overal en altijd bij de ondersteunende software. De teksten uit de lesboeken zijn omgezet naar speciale bestanden die de leerlingen beschikbaar krijgen in hun eigen OneDrive. Aangezien de OneDrive van iedere gebruiker ook online te benaderen is, kan er desgewenst ook thuis mee gewerkt worden.
Er zijn meerdere programma's die deze spraakondersteuning bieden, Lauwers en Eems heeft na lang gewerkt te hebben met Kurzweil sinds februari 2021 voor al haar scholen gekozen voor het programma Alinea.
Wilt u meer weten over Alinea? Uw kind kan u middels de online versie vast en zeker laten zien op welke wijze hij/zij gebruik maakt van Alinea.
Redactie Alinea Regiegroep

Onze scholen

BS Mandegoud
Kloosterburen
IKC De Linde
Eenrum
Montessori basisschool De Getijden
Pieterburen
n.b.s. De Sterren
Uithuizermeeden
o.b.s. De Wierde
Adorp
o.b.s. Kromme Akkers
Garnwerd
o.b.s. Brunwerd
Uithuizen
o.b.s. De 9 Wieken
Winsum
o.b.s. De Noordster
Usquert
o.b.s. Jansenius de Vries
Warffum
o.b.s. Klinkenborg
Kantens
o.b.s. Tiggeldobbe
Winsum
ODBS Nijenstein
Zandeweer
s.w.s. De Dobbe
Roodeschool
Samenwerkingsschool Op Wier
Ezinge