Hier bent u:

Goed onderwijs, goed bestuur

Goed onderwijs, goed bestuur
Ons schoolbestuur is opgericht op 1 januari 2000 en heet officieel Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems. Om het makkelijker te maken, noemen we onszelf in de dagelijkse praktijk Schoolbestuur Lauwers en Eems.

Schoolbestuur en toezicht zijn bij ons functioneel gescheiden. We werken volgens
het one-tiermodel. Essentieel daarbij is dat het college van toezichthouders onafhankelijk van de directeur-bestuurder hun toezichthoudende functie uitoefenen. Zij werken in de praktijk als een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Met deze bestuurlijke structuur voldoet Lauwers en Eems aan de verplichting uit de wet 'Goed onderwijs, goed bestuur".


Voor de samenstelling van het Algemeen Bestuur en de Toezichthouders verwijzen wij u naar de website van het Schoolbestuur Lauwers en Eems. Daar kunt u eveneens de vergaderdata aantreffen.

PrintPagina printen