Hier bent u:

Vakantierooster


Vakantierooster PO L&E 2022-2023

Inleiding
Hierbij treft u een voorstel aan voor de vakantieplanning 2022-2023. De keuzevrijheid van schoolbesturen bij de planning van deze vakanties is nog maar beperkt. De minister stelt de zomervakantie, de kerstvakantie en de meivakantie (een week) landelijk vast.

De voorjaarsvakantie en de herfstvakantie zijn weliswaar niet wettelijk voorgeschreven, het ministerie geeft wel een advies. In het ritme van het jaar en de evenwichtige verdeling van vakanties over het jaar zijn deze twee vakanties bijna automatisch te plaatsen. In onderstaand voorstel nemen we het advies over.

Het voorstel is om de meivakantie met een week te verlengen. Dit is overeenkomstig het advies van het ministerie.

Nationale feestdagen

Op de volgende nationale feestdagen hoeven scholen geen onderwijs te geven:
  • Kerstmis;
  • nieuwjaarsdag;
  • tweede Paasdag;
  • Hemelvaartsdag;
  • tweede Pinksterdag;
  • Koningsdag;
  • Bevrijdingsdag.


Schoolvakanties 2022- 2023
Vakanties Periode PO L&E
Goede Vrijdag 07 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie inclusief Koningsdag + Bevrijdingsdag 22 april 2023 t/m 7 mei 2023
Hemelvaartsdag + de vrijdag 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 22 jul 2023 t/m 03 september 2023
Schoolvakanties 2023-2024
Vakanties Periode PO L&E
Herfstvakantie 23 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie inclusief Koningsdag + Bevrijdingsdag 27 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaartsdag + de vrijdag 9 mei t/m 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 20 jul 2024 t/m 01 sept 2024
PrintPagina printen