Hier bent u:

Vakantierooster


Vakantierooster PO L&E  2021-2022
 
Inleiding
Hierbij treft u een voorstel aan voor de vakantieplanning 2021-2022. De keuzevrijheid van schoolbesturen bij de planning van deze vakanties is nog maar beperkt. De minister stelt de zomervakantie, de kerstvakantie en de meivakantie (een week) landelijk vast.
 
De voorjaarsvakantie en de herfstvakantie zijn weliswaar niet wettelijk voorgeschreven, het ministerie geeft wel een advies. In het ritme van het jaar en de evenwichtige verdeling van vakanties over het jaar zijn deze twee vakanties bijna automatisch te plaatsen. In onderstaand voorstel nemen we het advies over.
 
Het voorstel is om de meivakantie met een week te verlengen. Dit is overeenkomstig het advies van het ministerie.
  
Nationale feestdagen
 
Op de volgende nationale feestdagen hoeven scholen geen onderwijs te geven:
  • Kerstmis;
  • nieuwjaarsdag;
  • tweede Paasdag;
  • Hemelvaartsdag;
  • tweede Pinksterdag;
  • Koningsdag;
  • Bevrijdingsdag.
   
   
Zomervakantie 10 jul 2021 t/m 22 aug 2021
Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 09 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari  2022 t/m 27 februari 2022
Goede Vrijdag  15 april 2022
Tweede Paasdag  18 april 2022
Meivakantie inclusief Koningsdag + Bevrijdingsdag 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Hemelvaartsdag + de vrijdag 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag  06 juni 2022
Zomervakantie 16 juli  2022 t/m 28 augustus 2022
 
PrintPagina printen