Hier bent u:

GMR vergaderdata en verslagen

Wanneer u in onderstaand vergaderschema de betreffende GMR vergadering aanklikt, kunt u de notulen van deze vergadering inzien.

De vergaderingen van onze GMR vinden roulerend plaats op één van onze scholen.
 
Vergaderschema 2019-2020
Tijdstip: 19:30 - 22:00 uur
 

Maandag 30 september 2019                                  

Dinsdag 5 november 2019                           

Woensdag 11 december 2019                     

Donderdag 30 januari 2020                         

Woensdag 1 april 2020                                

Donderdag 23 april (BFP) 2020                    

Dinsdag 16 juni 2020         

Verslagen 2018-2019
  

26 september 2018
7 november 2018
17 december 2018
31 januari 2019
21 maart 2019
18 april 2019
5 juni 2019
8 juli 2019

 
Verslagen 2017-2018
25 september 2017 
8 november 2017
19 december 2017
1 februari 2018
15 maart 2018
17 april 2018
30 mei 2018
16 juli 2018

 
PrintPagina printen