Hier bent u:

o.b.s. De Octopus

Adres:
Hunse 2
Postcode/Plaats:
9967 PS Eenrum
Telefoonnummer:
0595-492080
Directeur:
Peter Loonstra
Schoolleider:
o.b.s. De Octopus

De naam van onze school is "De Octopus". Deze naam is indertijd gekozen, omdat een octopus (inktvis) 8 armen heeft. Die armen staan voor de acht groepen van een basisschool. De Octopus is een Openbare school. Dat betekent, dat ieder kind er welkom is, ongeacht zijn maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

Omdat de Octopus de enige school in het dorp is, wordt de school door kinderen met verschillende religieuze achtergronden bezocht. Daarom besteedt de school aandacht aan feestdagen zoals Kerstmis en Pasen door zowel de Christelijke als de Humanistische invalshoek te bespreken. En er wordt b.v. ook over het suikerfeest gesproken, wanneer er kinderen in een groep zitten, sie dat feest thuis vieren.

Het eigene van de school
De Octopus is een echte dorpsschool met een brede, gedifferentieerde achterban. Het gebouw heeft een gezellige uitstraling. Door de elementaire kleuren, rood, geel en blauw, die overal in het gebouw terug te vinden zijn, ziet het er vrolijk uit. De gemeenschapsruimte is het hart van de school. Door de openheid van deze ruimte, voelt een ieder die de school betreedt, zich meteen betrokken.
De school ademt een sfeer uit van rust, veiligheid en vertrouwen. Er wordt gedegen onderwijs gegeven, maar er is ook tijd voor ontspanning en creativiteit.
De leerkrachten voelen zich zeer betrokken bij de school. In hun optreden naar kinderen toe is duidelijk te merken, dat zij naar kinderen luisteren, hen serieus nemen.

Situering van de school
De school ligt in het prachtige Noord Gronings dorp Eenrum, met + 1600 inwoners en is de enige school in het dorp. De school staat aan de rand van het dorp in een nieuwbouwwijk. Er is sprake van een veilige verkeerssituatie, hoewel de school aan een doorgaande (echter niet drukke) weg ligt. Het schoolgebouw ligt vrij ver van de weg af. Het schoolplein ligt er voor en is afgeschermd d.m.v. een ijzeren hek. 
In hetzelfde complex als dat van de school zijn ook de turnhal en bibliotheek gehuisvest. Van beide voorzieningen wordt door de school gebruik gemaakt.


Schoolgrootte
Het leerlingenaantal van de Octopus schommelt de laatste jaren rond de 140 leerlingen. Hiermee is de Octopus een van de grotere scholen in de gemeente de Marne. Niet alleen kinderen uit het dorp Eenrum , maar ook steeds meer kinderen uit de omliggende dorpen beleven een plezierige schooltijd op de Octopus.
Jaarlijks wordt bekeken hoe de groepen samengesteld moeten worden. De Medezeggenschapsraad van de school wordt hierbij om advies gevraagd.
PrintPagina printen