Hier bent u:

o.b.s. Noordewier

Adres:
Meijmaweg 9a
Postcode/Plaats:
9955 VC Rasquert
Telefoonnummer:
0595-423825
Directeur:
Sineke Sietsema
Schoolleider:
o.b.s. Noordewier

De leerlingen van obs Noordewier krijgen les in een nieuw schoolgebouw in een groene omgeving. Kernwaarden van onze school: veiligheid, plezier, zien en gezien worden, spelen, leren en ontwikkelen. De school heeft een rijk aanbod; naast taal, lezen en rekenen specialiseert de school zich in muziek, techniek en cultuureducatie.
Zie ook: www.obsnoordewier.nl 

De Noordewier staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. We richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. We spreken elkaar aan op de effectiviteit van het onderwijs, proberen vernieuwend bezig te zijn, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden blijven. Kwaliteit staat voorop!
De kerndoelen, die de overheid stelt, willen wij met zoveel mogelijk leerlingen halen. De gehanteerde lesmethoden, worden daarop getoetst. De schoolse vakken beheersen is één doel, maar met ons onderwijs beogen we veel meer. We willen als school ook een leefgemeenschap zijn waar kinderen zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen en positief gedrag aanleren.
Het hoofddoel van ons onderwijs is dat kinderen leren. Dit leren moet effectief gebeuren. De instructie moet duidelijk en uitdagend zijn. Er moet interactie zijn, zodat de leerlingen van elkaars oplossingsmogelijkheden kunnen leren.
De korte instructie wordt veelal klassikaal gegeven. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen een verlengde instructie en werken samen met de leerkracht aan de instructietafel. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk op hun eigen niveau met verrijking- of herha-lingstof. Zelfstandigheid en daarnaast kunnen samenwerken zijn belangrijke factoren. We werken in de onderbouw met planborden, vanaf groep 3 wordt er gewerkt met weektaken. Indien nodig krijgen de leerlingen hun werk op niveau aangeboden. Dit is terug te vinden op de weektaak. 


Het hoofddoel van ons onderwijs is dat kinderen leren. Dit leren moet effectief gebeuren. De instructie moet duidelijk en uitdagend zijn. Er moet interactie zijn, zodat de leerlingen van elkaars oplossingsmogelijkheden kunnen leren.
De korte instructie wordt veelal klassikaal gegeven. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen een verlengde instructie en werken samen met de leerkracht aan de instructietafel. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk op hun eigen niveau met verrijking- of herha-lingstof. Zelfstandigheid en daarnaast kunnen samenwerken zijn belangrijke factoren. We werken in de onderbouw met planborden, vanaf groep 3 wordt er gewerkt met weektaken. Indien nodig krijgen de leerlingen hun werk op niveau aangeboden. Dit is terug te vinden op de weektaak.
PrintPagina printen